Chi tiết đề thi

Tổng hợp những câu hỏi chủ đề: " Sự hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai "

ctvloga406
0 lượt thi
Lịch Sử
Dễ
(0)
35
44 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60318] - [Loga.vn]

Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kì

Câu 2 [60316] - [Loga.vn]

Hiện nay Hội đồng bảo an của Liên hợp quốc gồm bao nhiêu thành viên?

Câu 3 [60312] - [Loga.vn]

Từ khi nào Đại hội đồng Liên hợp quốc lấy ngày 24 tháng 10 hằng năm làm "Ngày Liên hợp quốc"?

Câu 4 [60310] - [Loga.vn]

Ngoài nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, Liên hợp quốc còn

Câu 5 [60308] - [Loga.vn]

Nguyên tắc hoạt động nào của Liên hợp quốc đóng vai trò quyết định trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

Câu 6 [60304] - [Loga.vn]

Cơ quan đóng vai trò quyết định trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới là

Câu 7 [60302] - [Loga.vn]

Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ

Câu 8 [60298] - [Loga.vn]

Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ) đã họp từ ngày 25-4 đến 26 -6 -1945 để

Câu 9 [60292] - [Loga.vn]

"Hai cực" trong trật tự thế giới mới, sau Chiến tranh thế giới thứ hai là chỉ vai trò và sự ảnh hưởng của các nước nào sau đây?

Câu 10 [60290] - [Loga.vn]

Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó đã trở thành khuôn khổ của

Câu 11 [60062] - [Loga.vn]

Đâu không phải là nội dung cơ bản của Hội nghị Ianta?

Câu 12 [60060] - [Loga.vn]

Theo nội dung của Hội nghị Ianta, Mông Cổ sẽ

Câu 13 [60057] - [Loga.vn]

Vấn đề quân Đồng minh vào Đông Dương được thỏa thuận trong Hội nghị nào?

Câu 14 [60055] - [Loga.vn]

Vùng Đông Nam Á, theo quyết định của Hội nghị Ianta thuộc phạm vi ảnh hưởng của

Câu 15 [60053] - [Loga.vn]

Theo nội dung của Hội nghị Ianta, hai nước Áo và Phần Lan

Câu 16 [60052] - [Loga.vn]

Trong các quyết định của Hội nghị Iata, Liên Xô có đề nghị sẽ tham gia đánh Nhật ở châu Á, sau khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu trong thời gian

Câu 17 [60051] - [Loga.vn]

Đâu không phải là vấn đề chính cần phải họp Hội nghị Ianta?

Câu 18 [60050] - [Loga.vn]

Đại diện cho Liên Xô dự Hội nghị Ianta là ai?

Câu 19 [60049] - [Loga.vn]

Lý do chính mà các nước nòng cốt trong phe Đồng minh muốn họp một hội nghị quốc tế trong giai đoạn chiến tranh sắp kết thúc là gì?

Câu 20 [60048] - [Loga.vn]

Hội nghị Ianta họp trong bối cảnh nào ?

Câu 21 [60047] - [Loga.vn]

Hội nghị Ianta diễn ra vào thời gian nào?

Câu 22 [60046] - [Loga.vn]

Những cơ quan nào sau đây của Liên hợp quốc đã có mặt ở Việt Nam?

Câu 23 [60045] - [Loga.vn]

Những quyết định nào sau đây không phải của hội nghị Ianta?

Câu 24 [60043] - [Loga.vn]

Nhiệm vụ nào sau đây không được ghi trong Hiến chương Liên Hợp quốc?

Câu 25 [60042] - [Loga.vn]

Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở những quy định của các quốc gia nào?

Câu 26 [60041] - [Loga.vn]

Theo quy định của hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ
Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 27 [60040] - [Loga.vn]

Theo quy định của hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-lia, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 28 [60039] - [Loga.vn]

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ

Câu 29 [60038] - [Loga.vn]

Để kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã
thống nhất mục đích gì?

Câu 30 [60037] - [Loga.vn]

Mục đích chung nhất của "Chiến tranh lạnh"do Mĩ phát động là gì?

Câu 31 [60036] - [Loga.vn]

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào?

Câu 32 [60035] - [Loga.vn]

Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai có tên gọi là:

Câu 33 [60020] - [Loga.vn]

Tại sao gọi là "Trật tự hai cực I-an-ta"?

Câu 34 [60018] - [Loga.vn]

Đầu những năm 90, của thế kỉ XX, nhiều khu vực trên thế giới xảy ra những vụ xung đột
quân sự hoặc nội chiến là do đâu?

Câu 35 [60015] - [Loga.vn]

Nhân vật nào không tham dự trong hội nghị I-an-ta?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook