Chi tiết đề thi

Tổng ôn 01 QUẦN XÃ SINH VẬT và HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Sinh Học 12

ctvloga371
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60744] - [Loga.vn]

Hệ sinh thái nào sau đây cần bón thêm phân, tưới nước và diệt cỏ dại:

Câu 2 [60743] - [Loga.vn]

Đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng, thành phố, … là những ví dụ về:

Câu 3 [60742] - [Loga.vn]

: Năng lượng được trả lại môi trường do hoạt động của nhóm sinh vật:

Câu 4 [60740] - [Loga.vn]

: Quá trình biến đổi năng lượng Mặt Trời thành năng lượng hóa học trong hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào?

Câu 5 [60738] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo là:

Câu 6 [60737] - [Loga.vn]

Trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào?

Câu 7 [60735] - [Loga.vn]

Đối với các hệ sinh thái nhân tạo, tác động nào sau đây của con người nhằm duy trì trạng thái ổn định của nó:

Câu 8 [60733] - [Loga.vn]

Ao, hồ trong tự nhiên được gọi đúng là:

Câu 9 [60732] - [Loga.vn]

Bể cá cảnh được gọi là:

Câu 10 [60731] - [Loga.vn]

Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm:

Câu 11 [60729] - [Loga.vn]

Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm:

Câu 12 [60728] - [Loga.vn]

Sinh vật sản xuất là những sinh vật:

Câu 13 [60726] - [Loga.vn]

Hệ sinh thái là gì?

Câu 14 [60723] - [Loga.vn]

Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là:

Câu 15 [60722] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh?

Câu 16 [60720] - [Loga.vn]

. Điều nào sau đây không đúng với diễn thế thứ sinh?

Câu 17 [60719] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái ?

Câu 18 [60716] - [Loga.vn]

. Hiện tượng một số loài cua biển mang trên thân những con hải quỳ thể hiện mối quan hệ nào giữa các loài sinh vật?

 

Câu 19 [60715] - [Loga.vn]

Tảo biển khi nở hoa gây ra nạn “thuỷ triều đỏ” ảnh hưởng tới các sinh vật khác sống xung quanh. Hiện tượng này gọi là quan hệ:

Câu 20 [60714] - [Loga.vn]

Ví dụ về mối quan hệ hợp tác là:

Câu 21 [60712] - [Loga.vn]

Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài có lợi, còn một loài không có lợi hoặc có hại là mối quan hệ nào?

Câu 22 [60711] - [Loga.vn]

. Sự hình thành ao cá tự nhiên từ một hố bom được gọi là:

Câu 23 [60710] - [Loga.vn]

Diễn thế sinh thái là:

Câu 24 [60708] - [Loga.vn]

Một khu rừng rậm bị chặt phá quá mức, dần mất cây to, cây bụi và cỏ chiếm ưu thế, động vật hiếm dần. Đây là:

Câu 25 [60706] - [Loga.vn]

Núi lở lấp đầy một hồ nước ngọt. Sau một thời gian, cỏ cây mọc lên, dần trở thành một khu rừng nhỏ ngay trên chỗ trước kia là hệ sinh thái nước đứng. Đó là:

Câu 26 [60705] - [Loga.vn]

Tập hợp các dấu hiệu để phân biệt các quần xã được gọi là:

Câu 27 [60704] - [Loga.vn]

Tại sao các loài thường phân bố khác nhau trong không gian, tạo nên theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều ngang?

Câu 28 [60702] - [Loga.vn]

Ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh là:

 

Câu 29 [60701] - [Loga.vn]

Ở biển có loài cá ép thường bám chặt vào thân cá lớn để “đi nhờ”, thuận lợi cho phát tán và kiếm ăn của loài. Đây là biểu hiện của:

Câu 30 [60698] - [Loga.vn]

. Quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở:

Câu 31 [60697] - [Loga.vn]

Quan hệ hỗ trợ trong quần xã biểu hiện ở:

Câu 32 [60696] - [Loga.vn]

Con mối mới nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có enzim phân giải được xelulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là:

Câu 33 [60695] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hội sinh giữa các loài:

Câu 34 [60694] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ cộng sinh giữa các loài:

Câu 35 [60692] - [Loga.vn]

Một quần xã ổn định thường có

Câu 36 [60689] - [Loga.vn]

Quan hệ giữa nấm với tảo đơn bào trong địa y là biểu hiện quan hệ:

Câu 37 [60688] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ kí sinh giữa các loài?

Câu 38 [60687] - [Loga.vn]

Hiện tượng cá sấu há to miệng cho một loài chim “xỉa răng” hộ là biểu hiện quan hệ:

Câu 39 [60685] - [Loga.vn]

Quần xã rừng thường có cấu trúc nổi bật là

Câu 40 [60684] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?

Câu 41 [60682] - [Loga.vn]

Quần xã sinh vật là

Câu 42 [60680] - [Loga.vn]

Tính đa dạng về loài của quần xã là:

Câu 43 [60678] - [Loga.vn]

Vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã?

Câu 44 [60676] - [Loga.vn]

Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn như thế nào?

Câu 45 [60675] - [Loga.vn]

Quần xã rừng U Minh có loài đặc trưng là:

Câu 46 [60673] - [Loga.vn]

Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo, thì loài đặc trưng là

Câu 47 [60671] - [Loga.vn]

Trong các hệ sinh thái trên cạn, loài ưu thế thường thuộc về

Câu 48 [60670] - [Loga.vn]

Hiện tượng số lượng cá thể của quần thể bị kìm hãm ở mức nhất định bởi quan hệ sinh thái trong quần xã gọi là:

Câu 49 [60668] - [Loga.vn]

Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa. Đó là phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào:

Câu 50 [60188] - [Loga.vn]

Cho các hình thức sinh sản sau đây:

(1) Sự sinh sản của cây lá tốt.

(2) Giâm cành rau muống.

(3) Sự sinh sản của cỏ gấu.

(4) Chiết một cành chanh.

(5) Nuôi cấy mô.

Có bao nhiêu hình thức sinh sản dinh dưỡng nhân tạo?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook