Chi tiết đề thi

trắc nghiệm

ptduong16
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [37689] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có tập xác định là \[v\grave{a}\text{ }\underset{x\to {{0}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,y=-\infty ;\,\,\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,y=+\infty \]. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 2 [4509] - [Loga.vn]

Tìm cặp điểm thuộc đồ thị (C) của hàm số \[y=\frac{x+2}{x+1}\]đối xứng nhau qua gốc tọa độ.

  

Câu 3 [35814] - [Loga.vn]

Để hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+m\text{x}+1}{x+m}$ đạt cực đại tại $x=2$ thì m thuộc khoảng nào ?

Câu 4 [68000] - [Loga.vn]

Câu 5 [104] - [Loga.vn]

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào không nghịch biến trên \[\mathbb{R}\]?

Câu 6 [15850] - [Loga.vn]

Ancol no, đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là

Câu 7 [28201] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên ở bên là bảng biến thiên của hàm số nào ?

Câu 8 [16687] - [Loga.vn]

Cho 9,3 gam một ankyl amin X tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là

Câu 9 [16566] - [Loga.vn]

Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=x+\frac{4}{x}$ trên $\left[ 1;3 \right]$ bằng

    


Câu 10 [29092] - [Loga.vn]

Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số \[y=\frac{2x-1}{x-2}\] với trục \[Oy.\] Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là: 

Câu 11 [16504] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

Câu 12 [29277] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{2x-1}{x+5}$ trên đoạn $\left[ -1;3 \right].$ 

Câu 13 [18773] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

Câu 14 [28193] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x+2}$ . Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau ?

Câu 15 [65368] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}-4x}{{{x}^{3}}-3x-2}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook