Chi tiết đề thi

Trắc nghiệm cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, ngại giao

ctvloga305
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65602] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 —- 1954) và chống Mĩ (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam là

Câu 2 [65601] - [Loga.vn]

Trong chiên dịch Điện Biên Phủ năm 1954, quân và dân ta đã thê hiện quyết tâm

Câu 3 [65600] - [Loga.vn]

Điều khoản nảo của Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 4 [65599] - [Loga.vn]

Thắng lợi nào có ý nghĩa căn bản hoàn thành nhiệm vụ đánh cho “Mỹ cút, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam?

Câu 5 [65598] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây thể hiện điểm tương đồng về nội dung của hai Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương và Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dút chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam?

Câu 6 [65597] - [Loga.vn]

Điểm yếu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là

Câu 7 [65596] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiên cuộc Đông - xuân 1953 — 1954 của quân và dân ta là

Câu 8 [65595] - [Loga.vn]

Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) là

Câu 9 [65594] - [Loga.vn]

Đâu là yêu tố bất ngờ nhất của cuộc tiên công và nỗi dậy trong Tết Mậu thân (1968) là

Câu 10 [65593] - [Loga.vn]

Nội dung cơ bản của Hiệp định Pari năm 1973 ghi nhận quyên dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là

Câu 11 [65592] - [Loga.vn]

Lý do Mĩ phải kí kết Hiệp định Pari (21-7-1953) về châm dứt chiên tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là do?

Câu 12 [65591] - [Loga.vn]

Bước vào mùa Xuân năm 1968; quân ta mở cuộc Tổng tiến công và nôi dậy trên toàn miền Nam là xuất phát từ

Câu 13 [65590] - [Loga.vn]

Trong thời kì 1954 — 1975, thăng lợi nào của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bó “phi Mĩ hóa” chiến tranh ?

Câu 14 [65589] - [Loga.vn]

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là thăng lợi quân sự lớn nhất của nhân dân ta trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) vì

Câu 15 [65588] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dâu cuộc kháng chiên chống Pháp của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn?

Câu 16 [65586] - [Loga.vn]

Hoạt động quân sự nào của quân dân ta làm phá sản kế hoạch quân sự Nava của Pháp có Mỹ giúp sức bước đầu bị phá sản?

Câu 17 [65585] - [Loga.vn]

Trong cuộc tiền công chiến lược năm 1972, ta dã chọc thủng ba phòng tuyên quan trọng của địch là

Câu 18 [65584] - [Loga.vn]

Cuộc tiền công chiến lược năm 1972 của quân dân ta đã buộc Mĩ phải

Câu 19 [65583] - [Loga.vn]

Để phân tán lực lượng địch, trong Đông - Xuân 1953 - 1954, quân ta chủ động tân công địch ở các hướng?

Câu 20 [65581] - [Loga.vn]

Trong Hiệp định Giơ nevơ (1954), quyên dân tộc cơ bản của nhân dân ba nước Đông Dương được Pháp và các nước tham dự Hội nghị công nhận bao gồm:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook