Chi tiết đề thi

Trắc Nghiệm Hóa Học 8

theluc95
16 lượt thi
Hóa Học
Khó
(1)
25
31 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55133] - [Loga.vn]

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:

Câu 2 [55134] - [Loga.vn]

Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R và nguyên tố O là:

Câu 3 [55135] - [Loga.vn]

Chất khí A có ${{d}_{A/{{H}_{2}}}}=14$ công thức hoá học của A là:

Câu 4 [55136] - [Loga.vn]

Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

Câu 5 [55137] - [Loga.vn]

Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng:

Câu 6 [55138] - [Loga.vn]

Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?

Câu 7 [55139] - [Loga.vn]

Trong công thức hóa học của hiđrô sunfua (H2S) và khí sunfurơ (SO2), hóa trị của lưu huỳnh lần lượt là:

Câu 8 [55140] - [Loga.vn]

Có các vật thể sau: Thước kẻ; Ngôi nhà; Trái đất; Quyển vở; Cặp sách; Đại dương. Số vật thể tự nhiên là:

Câu 9 [55141] - [Loga.vn]

Phân tử khối của phân tử H2SO4 có giá trị bằng:

Câu 10 [55142] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: H2; CO2; H2O; O2; HCl; Fe; Cu; NaOH. Số hợp chất là:

Câu 11 [55143] - [Loga.vn]

Công thức hóa học nào sau đây không đúng:

Câu 12 [55144] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất khí sau: H2; O2; NH3 CH4. Số chất nặng hơn không khí là:

Câu 13 [55145] - [Loga.vn]

Thể tích của 22 (g) khí CO2 ở (đktc) có giá trị bằng:

Câu 14 [55146] - [Loga.vn]

Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm các loại hạt là

Câu 15 [55147] - [Loga.vn]

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm công thức hóa học của các hợp chất:

Câu 16 [55148] - [Loga.vn]

Hóa trị của lưu huỳnh trong công thức SO2 là :

Câu 17 [55149] - [Loga.vn]

Phương trình phản ứng hóa học được viết đúng là

Câu 18 [55150] - [Loga.vn]

Khối lượng của 0,1 mol khí CO2 là

Câu 19 [55151] - [Loga.vn]

Chất khí nặng hơn không khí là :

Câu 20 [55152] - [Loga.vn]

Cho các dãy công thức hoá học sau đây, dãy công thức hoá học nào là của hợp chất:

Câu 21 [55153] - [Loga.vn]

Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra?

Câu 22 [55154] - [Loga.vn]

Có PTHH: 4Na + O2 → 2Na2O . Tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử trong phương trình là

Câu 23 [55155] - [Loga.vn]

Trong 1 mol phân tử hợp chất có: 1 nguyên tử Cu, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử oxi. Vậy công thức hoá học của hợp chất đó là:

Câu 24 [55156] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế khí H2, người ta thu H2 vào bình bằng cách đặt ngược bình, vì:

Câu 25 [55157] - [Loga.vn]

Muốn tính thể tích chất khí ở đktc, ta dùng công thức nào sau đây ?

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

4

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)

Hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook