Chi tiết đề thi

Trắc Nghiệm Ôn Tập Học Kì I Vật Lí 6 có đáp án (tiếp)

theluc95
0 lượt thi
Vật Lý
Khó
(0)
26
32 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55305] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 8, thời gian làm 1 phút)Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

Câu 2 [55306] - [Loga.vn]

(Vận dụng, kiến thức đến tuần 8, thời gian làm 2 phút)Lực đàn hồi xuất hiện khi

Câu 3 [55307] - [Loga.vn]

(Thông hiểu, kiến thức đến tuần 8, thời gian làm 2 phút)Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của một ḷò xo là đúng ?

Câu 4 [55308] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 9, thời gian làm 1 phút)Đơn vị trọng lượng là gì ?

Câu 5 [55309] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 9, thời gian làm 1 phút)Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật?

Câu 6 [55310] - [Loga.vn]

(Vận dụng, kiến thức đến tuần 9, thời gian làm 2 phút)Một vật có khối lượng 450g thì trọng lượng của nó là

Câu 7 [55311] - [Loga.vn]

(Vận dụng, kiến thức đến tuần 9, thời gian làm 3 phút)Treo 1 vật nặng có trọng lượng 3N thì lò xo xoắn giãn ra 2 cm. Để lò xo giãn 5 cm thì phải treo vật có trọng lượng bao nhiêu?

Câu 8 [55312] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 12, thời gian làm 1 phút)Đơn vị khối lượng riêng là gì?

Câu 9 [55313] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 12, thời gian làm 1 phút)Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa khối lượng riêng với khối lượng và thể tích của một vật?

Câu 10 [55314] - [Loga.vn]

(Thông hiểu, kiến thức đến tuần 12, thời gian làm 3 phút)Khi nói: “ khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3” có nghĩa là:

Câu 11 [55315] - [Loga.vn]

(Vận dụng, kiến thức đến tuần 12, thời gian làm 3 phút)Tại sao nói: sắt nặng hơn nhôm?

Câu 12 [55316] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 13, thời gian làm 1 phút)Đơn vị trọng lượng riêng là gì?

Câu 13 [55317] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 13, thời gian làm 1 phút) Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

Câu 14 [55318] - [Loga.vn]

(Vận dụng, kiến thức đến tuần 13, thời gian làm 3 phút) Một vật đặc có khối lượng là 8000 g và thể tích là 2 dm3. Trọng lượng riêng của chất làm vật này là bao nhiêu ?

Câu 15 [55319] - [Loga.vn]

(Vận dụng, kiến thức đến tuần 13, thời gian làm 3 phút) Nếu sữa trong một hộp sữa có khối lượng tịnh 397 gam và thể tích 0,314lít thì trọng lượng riêng của sữa là bao nhiêu?

Câu 16 [55320] - [Loga.vn]

(Vận dụng, kiến thức đến tuần 13, thời gian làm 2 phút) Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 thì trọng lượng riêng của nước là

Câu 17 [55321] - [Loga.vn]

(Vận dụng, kiến thức đến tuần 14, thời gian làm 3 phút) Muốn đo khối lượng riêng của sỏi, cần dùng các dụng cụ đo nào dưới đây?

Câu 18 [55322] - [Loga.vn]

(Vận dụng, kiến thức đến tuần 14, thời gian làm 3 phút)Để xác định khối lượng riêng của các hòn bi thuỷ tinh, ta cần dùng

Câu 19 [55323] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 15, thời gian làm 2 phút)Khi kéo vật khối lượng 1 kg lên theo phương thẳng đứng phải cần lực như thế nào?

Câu 20 [55324] - [Loga.vn]

(Thông hiểu, kiến thức đến tuần 15, thời gian làm 2 phút)Để kéo trực tiếp 1 bao ximăng có khối lượng 50kg người ta dùng lực nào trong các lực sau?

Câu 21 [55325] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 15, thời gian làm 2 phút) Trong các dụng cụ dưới đây, dụng cụ nào không phải là máy cơ đơn giản?

Câu 22 [55326] - [Loga.vn]

(Thông hiểu, kiến thức đến tuần 15, thời gian làm 3 phút)Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản?

Câu 23 [55327] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 16, thời gian làm 2 phút)Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc nào dưới đây?

Câu 24 [55328] - [Loga.vn]

(Nhận biết, kiến thức đến tuần 16, thời gian làm 2 phút)Người ta sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật lên cao. So với cách kéo thẳng vật lên, cách sử dụng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì?

Câu 25 [55329] - [Loga.vn]

(Thông hiểu, kiến thức đến tuần 16, thời gian làm 3 phút)Trong 4 cách sau : 1. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng 2. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng 3. Giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng 4. Tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng Các cách nào làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng ?

Câu 26 [55330] - [Loga.vn]

(Vận dụng, kiến thức đến tuần 16, thời gian làm 3 phút)Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng 4 tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Hỏi tấm ván nào dài nhất? Biết với 4 tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu với các lực nhỏ nhất tương ứng là: F1=1000N; F2 = 200N; F3 = 500N; F4=1200N.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook