Chi tiết đề thi

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Gương phẳng có lời giải

ctvloga6
6 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
25
31 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50770] - [Loga.vn]

Cho vật AB đặt trước một gương phẳng như hình 2.12. Hình nào sau đây vẽ đúng ảnh của AB qua gương:

Câu 2 [50769] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai:

Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng, cách gương phẳng 5 cm thì ảnh S’ của S sẽ:

Câu 3 [50768] - [Loga.vn]

Nếu chiếu một chùm sáng phân kì vào gương phẳng thì chùm sáng phản xạ sẽ là chùm nào trong các chùm sau?

Câu 4 [50767] - [Loga.vn]

Chọn câu sai:

Câu 5 [50766] - [Loga.vn]

Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho SIR = 130o như trên hình 2.11. Giữ nguyên tia tới, để góc SIR = 90o thì phải quay gương một góc bao nhiêu độ? Về phía nào?

Câu 6 [50765] - [Loga.vn]

Cho góc tới bằng 600 thì góc phản xạ bằng 60o. Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 40o cùng chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ là bao nhiêu?

Câu 7 [50764] - [Loga.vn]

Cho góc tới bằng 30o thì góc phản xạ bằng 30o. giữ nguyên ia tới, quay gương một góc 60o cùng chiều kim dồng hồ thì góc phản xạ là:

Câu 8 [50763] - [Loga.vn]

Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = 20o thì góc phản xạ bằng 20o. Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 30o cùng chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ là bao nhiêu?

Câu 9 [50762] - [Loga.vn]

Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc tới bằng 30o thì góc phản xạ bằng 30o. Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 45o ngược chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ là bao nhiêu?

Câu 10 [50761] - [Loga.vn]

Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = α thì góc phản xạ bằng α. Giữ nguyên tia tới, quay gương ngược chiều kim đồng hồ một góc β nhỏ hơn góc tới thì góc phản xạ là bao nhiêu?

Câu 11 [50760] - [Loga.vn]

Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = 50o như trên hình 2.6 thì góc phản xạ bẳng 50o. Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 15o cùng chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ là bao nhiêu?

Câu 12 [50759] - [Loga.vn]

Cho góc (SIx) = 30o thì góc phản xạ là 60o như trên hình 2.5. Nếu giữ nguyên tia tới và xoay gương một góc 10o ngược chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ bằng:

Câu 13 [50758] - [Loga.vn]

Nếu tia tới hợp với mặt phẳng gương một góc α (0 < α < 90o) thì góc phản xạ là:

Câu 14 [50757] - [Loga.vn]

Chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc (SIy) = 130o như trên hình 2.4. Tìm góc phản xạ?

Câu 15 [50756] - [Loga.vn]

Cho tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 25o như trên hình 2.3. Tìm góc tới?

Câu 16 [50755] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời sai

Câu 17 [50754] - [Loga.vn]

Nếu dung một cái đèn pin chiếu một chùm sáng song song vào gương phẳng thì chùm sáng phản xạ sẽ là chùm nào trong các chùm sau?

Câu 18 [50753] - [Loga.vn]

Em hãy cho biết vị trí tạo ảnh ảo của điểm S khi phản xạ trên gương M như Hình 2.2

Câu 19 [50752] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng

Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là:

Câu 20 [50751] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng:

Theo hình 2.1 thì khi đặt mắt ở những điểm sau ta có thể nhìn thấy ảnh S’ của nguồn sáng S:

Câu 21 [50750] - [Loga.vn]

Chọn câu sai:

Ảnh của một vật qua một gương phẳng có tính chất:

Câu 22 [50749] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng

Chiếu một tia sáng tới bề mặt một gương phẳng dưới góc tới I a thu được:

Câu 23 [50748] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng

Khi soi gương, ta thấy

Câu 24 [50747] - [Loga.vn]

Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu 25 [50706] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng

Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng 300 000 000 m/s. khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 000 000 km. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook