Chi tiết đề thi

trong cuộc kháng chiến chống tống Lý Thường Kiệt đã thể hiện được nét độc đáo trong cách đánh giặc đó là gì

lephihao2020
2 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [103419] - [Loga.vn]

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được xác lập vào thời kì nào?

Câu 2 [105585] - [Loga.vn]

Công trình điêu khắc nào ở Bắc Ninh là minh chứng điển hình cho sự phát triển của nghệ thuật dân gian thế kỉ XVI đến XVIII?

Câu 3 [106123] - [Loga.vn]

Trận đánh nào quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785)?

Câu 4 [103410] - [Loga.vn]

Phong trào cải cách tôn giáo có tác động như thế nào đến đạo Ki-tô?

Câu 5 [107207] - [Loga.vn]

Trong thế kỉ XVI-XVIII, tình hình chính trị Đại Việt có điểm gì nổi bật?

Câu 6 [106256] - [Loga.vn]

Một trong những nguyên nhân chính đưa đến thất bại của phong trào nông dân Tây Sơn là

Câu 7 [103575] - [Loga.vn]

Cách thức kết thúc chiến tranh bằng con đường hòa bình của Lý Thường Kiệt không mang lại ý nghĩa nào sau đây?

Câu 8 [103508] - [Loga.vn]

Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là

Câu 9 [103775] - [Loga.vn]

Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?

Câu 10 [107193] - [Loga.vn]

“Bình Dương, Bồ Bản vô Nghiêu Thuấn

Mục Dã, Minh Điều hữu Võ Thang”

Hai câu thơ trên là khẩu hiệu hành động của cuộc khởi nghĩa nào?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook