Chi tiết đề thi

Văn trường =))))

minhbach132546
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16730] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây còn  được gọi là đường mật ong?

Câu 2 [620] - [Loga.vn]

Cho tam giác ABC với trọng tâm G. Gọi A’, B’, C’ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Khi đó phép vị tự nào biến tam giác A’B’C  thành tam giác ABC?

Câu 3 [30219] - [Loga.vn]

Khoảng cách từ gốc tọa độ đến giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số

$y=\frac{2x+1}{x+1}$ bằng:

Câu 4 [31588] - [Loga.vn]

Tìm gía trị nhỏ nhất của hàm số\[y=-x+3-\frac{1}{x+2}\] trên nửa khoảng \[\left[ -4;-2 \right)\].

Câu 5 [36236] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x-\sin 2\text{x}+3.$  Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 6 [30259] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào ?

Câu 7 [20182] - [Loga.vn]

Este X mạch hở có công thức phân tử C3H4O2. Vậy X là

Câu 8 [16608] - [Loga.vn]

Để rửa mùi tanh của cá mè (mùi tanh của amin) người ta có thể dùng:

Câu 9 [30141] - [Loga.vn]

Gọi A,B,C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+4.$ Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng:

Câu 10 [31637] - [Loga.vn]

Biết rằng hàm số

đạt cực trị tại các điểm \[x=\frac{\pi }{6}\] và \[x=\frac{\pi }{2}.\] Tính giá trị của biểu thức \[T=a-b.\]

Câu 11 [22871] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm\[f'\left( x \right)={{x}^{2}}+1.\] Khẳng định nào sau đây đúng ? 

Câu 12 [16082] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 13 [31334] - [Loga.vn]

Gọi A và B là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-1$. Tính diện tích S của tam giác AOB (với là gốc tọa độ).

Câu 14 [217] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2mx+1}{x-m}\,$ với tham số $m\ne 0$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số thuộc đường thẳng có phương trình nào dưới đây ?

Câu 15 [23920] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-12x+4$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 16 [39339] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$  xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ:

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 17 [45595] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây ?

Câu 18 [16743] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

Câu 19 [14662] - [Loga.vn]

Tìm a để hàm số ${{\log }_{a}}x\,\,\left( 0

Câu 20 [27793] - [Loga.vn]

Cho đồ thị (C): $y\,=\,{{x}^{4}}\,-\,2{{\text{x}}^{2}}$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook