Chi tiết đề thi

vật lý 1 tiết

leaderseventeen
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45155] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là đúng khi nói về công suất của dòng điện?

Câu 2 [45160] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

Câu 3 [45158] - [Loga.vn]

Điện năng không thể biến thành:

Câu 4 [50423] - [Loga.vn]

Vật nào dưới đây sẽ trở thành một nam châm vĩnh cửu?

Câu 5 [50429] - [Loga.vn]

Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 , R2 mắc song song với nhau. Biết R1 = 10Ω điện trở tương đương của mạch là Rtđ = 5Ω . Thì R2 là :

Câu 6 [50424] - [Loga.vn]

Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 628cm, bán kính tiết diện 2 mm, điện trở suất r =1 ,7.10 -8 Wm. Điện trở của dây dẫn là :

Câu 7 [45140] - [Loga.vn]

Đoạn mạch gồm hai điện trỏ R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là:

Câu 8 [45162] - [Loga.vn]

Câu phát biểu nào đúng khi nói về cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp và song song:

Câu 9 [45163] - [Loga.vn]

Khi nào ta cần mắc điện trở mới song song với điện trở cũ?

Câu 10 [45145] - [Loga.vn]

Công thức tính điện trở theo chiều dài, tiết diện và điện trở suất là:

Câu 11 [45161] - [Loga.vn]

Hai điển trở mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở lần lượt là U1 và U2. Cho biết hệ thức nào sau đay đúng?

Câu 12 [50488] - [Loga.vn]

Khi truyền tải điện năng đi xa, điện hao phí sẽ chuyển hóa thành dạng năng lượng:

Câu 13 [45128] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng khi nói về định luật Ôm: $I=\frac{U}{R}$

Câu 14 [45157] - [Loga.vn]

Nhiệt lượng Q toả ra trên dây dẫn được tính theo công thức:

Câu 15 [50426] - [Loga.vn]

Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết:

Câu 16 [50425] - [Loga.vn]

Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 10V thì cường độ dòng điện qua nó là 100mA. Khi hiệu điện thế tăng thêm 20% giá trị ban đầu thì cường độ dòng điện qua nó là:

Câu 17 [50490] - [Loga.vn]

Máy biến thế là thiết bị:

Câu 18 [45164] - [Loga.vn]

Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu. Nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn :

Câu 19 [50432] - [Loga.vn]

Một bếp điện có hiệu điện thế định mức U = 220V. Nếu sử dụng bếp ở hiệu điện thế U' = 110V thì công suất tiêu thụ của bếp sẽ:

Câu 20 [45159] - [Loga.vn]

Tình huống nào sau đây không làm người bị điện giật ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook