Chi tiết đề thi

vật lý thpt qg

kimanh15
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [37764] - [Loga.vn]

Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 2 [41467] - [Loga.vn]

Tốc độ truyền sóng cơ trong môi trường

Câu 3 [47446] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

Câu 4 [47444] - [Loga.vn]

Biết cường độ âm chuẩn là \[{{10}^{-12}}~W/{{m}^{2}}.\] Khi cường độ âm tại một điểm là\[{{10}^{-7}}~W/{{m}^{2}}\] thì mức cường độ âm tại điểm đó là

Câu 5 [47818] - [Loga.vn]

Một nguồn âm phát ra sóng có tần số góc 20π rad/s thì nó thuộc sóng

Câu 6 [38022] - [Loga.vn]

Một sóng âm lan truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là $L_M$ và $L_N$ với$L_M$ = $L_N$ + 30 dB. Cường độ âm tại M lớn hơn cường độ âm tại N.

Câu 7 [40735] - [Loga.vn]

Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc

Câu 8 [47364] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ và chu kì T của sóng là

Câu 9 [38438] - [Loga.vn]

Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi được 50 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 1 s. Nước trong xô sóng sánh mạnh nhất khi người đó đi với vận tốc.

Câu 10 [54688] - [Loga.vn]

Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là u1 = a1cos(50pt + p/2) và u2 = a2cos(50pt + p). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1(m/s). Một điểm M trên mặt chất lỏng cách các nguồn lần lượt là d1 và d2. Xác định điều kiện để M nằm trên đường cực đại? (với k là số nguyên)

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook