Chi tiết đề thi

vật lya 12abc

kimanh15
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30490] - [Loga.vn]

Một chất điểm đang dao động điều hoà trên một đoạn thẳng. Trên đoạn thẳng đó có năm điểm theo đúng thứ tự M, N, O, P và Q với O là vị trí cân bằng. Biết cứ 0,05 s thì chất điểm lại đi qua các điểm M, N, O, P và Q (tốc độ tại M và Q bằng 0). Chu kì bằng

Câu 2 [46858] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2,83 s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5l thì con lắc dao động với chu kì bằng

Câu 3 [41811] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến đổi với tần số 6 Hz thì li độ của nó biến đổi với tần số là

Câu 4 [33534] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa có cùng phương, cùng tần số và có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=6\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=6\cos \left( 10\pi t+\frac{5\pi }{6} \right)\,cm\]. Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp là 3 cm và đang tăng thì li độ của dao động thứ nhất là

Câu 5 [46954] - [Loga.vn]

Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử mắc nối tiếp. điện trở R; cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = $\frac{1}{4\pi }$ H và tụ điện C. Đặt điện áp $u=90\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{6} \right)$ V) vào hai đầu đoạn mạch trên. Khi $\omega ={{\omega }_{1}}$ thì cường độ dòng điện chạy qua mạch là $i=\sqrt{2}\cos \left( 240\pi t-\frac{\pi }{12} \right)$ (A), t tính bằng giây. Cho tần số góc $\omega $ thay đổi đến giá trị mà trong mạch có cộng hưởng dòng điện, biểu thức điện áp giữa hai bản tụ điện lúc đó là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook