Chi tiết đề thi

vì sao lý thường kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống tống

lephihao2020
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [106263] - [Loga.vn]

Nhà Nguyễn ở đầu thế kỉ XIX có mối quan hệ như thế nào với nhà Thanh?

Câu 2 [107209] - [Loga.vn]

Phong trào Tây Sơn có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp thống nhất đất nước?

Câu 3 [106261] - [Loga.vn]

“Oai oái như phủ Khoái xin cơm”

Câu ca dao trên phản ánh thực trạng gì của xã hội đương thời?

Câu 4 [105488] - [Loga.vn]

Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc thời Lê sơ biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở những công trình nào?

Câu 5 [105572] - [Loga.vn]

Vì sao nông nghiệp Đàng Trong lại phát triển hơn so với Đàng Ngoài?

Câu 6 [105508] - [Loga.vn]

Kinh tế Đại Việt trong thế kỉ X-XV mang bản chất là

Câu 7 [106269] - [Loga.vn]

Vì sao nhà Nguyễn lại hạn chế buôn bán với các nước phương Tây?

Câu 8 [103563] - [Loga.vn]

Thế nào là chính sách “ngụ binh ư nông”?

Câu 9 [103708] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch xâm lược Đại Việt lần 3 của nhà Nguyên bước đầu bị phá sản?

Câu 10 [105469] - [Loga.vn]

Vì sao tầng lớp thương nhân, thợ thủ công dưới thời Lê sơ không được xã hội coi trọng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook