Chi tiết đề thi

Việt Nam chiến thắng

dangkhoa.est
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [708] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

 

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Câu 2 [69111] - [Loga.vn]

Tính số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+x-2}{{{x}^{2}}-3x+2}$.

Câu 3 [16001] - [Loga.vn]

Một phân tử polietilen có khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietylen này là:

Câu 4 [26071] - [Loga.vn]

Số tiếp tuyến kẻ từ diểm $A\left( 1;5 \right)$ tới đồ thị hàm số $y=-{{x}^{3}}+6x$ là:

Câu 5 [30054] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right) $có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó ?

Câu 6 [64817] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của 1 trong 4

hàm số dưới đây, đó là hàm số nào?

Câu 7 [41108] - [Loga.vn]

Gọi \[A,\text{ }B\] lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-3}{x+1}$ với các trục \[Ox,\text{ }Oy\text{ }.\] Diện tích tam giác \[OAB\] bằng:

Câu 8 [16624] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu là

Câu 9 [34114] - [Loga.vn]

Cho hàm số

\[y=f(x)\]

xác định trên R. Đồ thị hàm số \[y=f'(x)\] cắt trục hoành tại 3 điểm a, b, c \[(a < b < c)\]

như hình dưới:

Biết \[f(b)<0.\] Đồ thị hàm số \[y=f(x)\] cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm phân biệt.

Câu 10 [4081] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?


Câu 11 [26107] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-3x+3 \right)$ có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Câu 12 [15860] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hòa. Khí X là

Câu 13 [28003] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình ${{x}^{4}}-3{{x}^{2}}-m-1=0$ có hai

nghiệm phân biệt.

Câu 14 [27768] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \[y=\frac{mx-8}{x+2}\] có tiệm cận đứng

Câu 15 [44097] - [Loga.vn]

Đây là đồ thị của hàm số nào ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook