Cảm nhận về chuyến tham quan bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tại TP Vinh

Em có suy nghĩ, cảm nhận gì về chuyến tham quan bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tại thành phố Vinh?(viết thành đoạn văn nhé!)

user-avatar

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh là nơi từng giam cầm hàng ngàn chiến sĩ cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong năm 1929 - 1931.là nơi lưu giữ các hiện vật, hình ảnh gốc chứng minh cho phong trào từng địa phương và các bộ sưu tập như ưu tập những chiếc trống dùng trong đấu tranh, sưu tập ấn loát, sưu tập vũ khí, sưu tập các con triện, sưu tập các hiện vật nuôi giấu cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và một danh sách hệ thống 49 di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh được Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.Qua đó ta sẽ hiểu hơn về Lịch sử nước nhà.


Các câu hỏi liên quan