Chứng minh phương pháp kí hiệu, vị trí và chất lượng của các đối tượng trên bản đồ

chứng minh phương pháp kí hiệu cho biết tên, vị trí và chất lượng của các đối tượng trên bản đồ. GIÚP MK VS

user-avatar

Trả lời:

-Thấy được các nhà máy nhiệt điện ở Phả Lại, ở TP Hồ Chí Minh... Các nhà máy thủy điện ở Hòa Bình, ở Đa Nhim..., thấy được các trạm 220 kV, 500 kV...
- Thấy được các nhà máy thủy điện đã đưa vào sản xuất và những nhà máy thủy điện còn đang xây dựng.


Chúc bạn học tốt!!!


Các câu hỏi liên quan