Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng?

Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Kể tên các tầng của lớp vỏ khí và nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu.

user-avatar

- Lớp vỏ khí được chia làm 3 tầng, đó là: tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.
- Đặc điểm tầng đối lưu:
+ Nằm ở vị trí thấp nhất trong 3 tầng (từ 0-16km)
+ Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ C.
+ Không khí tập trung khoảng 90% ở tầng này.
+ Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa,...
+ Không khí được chuyển động theo chiều thẳng đứng.


user-avatar

- Lớp vỏ khí được chia thành 3 tầng: tầng đối lưu,tầng bình lưu, các tầng cao của khí quyển.

- Tầng đối lưu:

+ Nằm sát mặt đất, tới độ cao khoảng 16 km; tầng này tập trung tới 90% không khí.

+ Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng.

+ Là nơi xảy ra hầu hết các hiện tượng khí tượng: mây, mưa, sấm, chớp…

+ Nhiệt độ giảm dần khi lên cao; trung bình, cư lên cao 100 m, thì nhiệt độ giảm đi 0,60 C.


user-avatar

a) Lớp vỏ khí được chia thành 3 tầng: tầng đối lưu,tầng bình lưu, các tầng cao của khí quyển.

b) + Nằm sát mặt đất, tới độ cao khoảng 16 km , tập trung tới 90% không khí.

+ Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng.

+ Là nơi xảy ra hầu hết các hiện tượng khí tượng: mây, mưa, sấm, chớp…ảnh hưởng trực tiếp dến các sự vật trên Trái Đất .

+ Nhiệt độ giảm dần khi lên cao; trung bình cứ lên cao 100 m, thì nhiệt độ giảm 0,6 o C .


user-avatar

- Lớp vỏ khí được chia làm 3 tầng, đó là: tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.
- Đặc điểm tầng đối lưu:
+ Nằm ở vị trí thấp nhất trong 3 tầng (từ 0-16km)
+ Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ C.
+ Không khí tập trung khoảng 90% ở tầng này.
+ Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa,...
+ Không khí được chuyển động theo chiều thẳng đúng.


user-avatar
-Lớp vỏ khí được chia làm 3 tầng, đó là: tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.- Đặc điểm tầng đối lưu: + Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ C. + Không khí tập trung khoảng 90% ở tầng này. + Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa,... + Không khí được chuyển động theo chiều thẳng đúng.

user-avatar

Mình sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này

* Lớp vỏ khí được chia thành 3 tầng gồm :

+ Tầng đối lưu

+ Tầng bình lưu

+ Các tầng cao của khí quyển

Vị trí của tầng đối lưu : nằm thấp nhất trong 3 tầng (0 - 16 km)

Đặc điểm của tầng đối lưu : mật độ không khí dày đặc ,nhiệt độ càng lên cao càng giảm. Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng ,là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng.

Chúc bạn học ngày càng giỏi !

Đừng quên chọn câu trả lời của mình nha !


Các câu hỏi liên quan