Nêu khái niệm cặp NST tương đồng

Các bạn cho mình hỏi là cặp NST tương đồng là gì và căoj NST tương đồng khác nhau là gì? Chúng có khác gì nhau không? Mình cứ nghĩ nếu tương đồng rồi thì sao lại khác nhau được. Mong được giải đáp.

user-avatar

Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể giống nhau về hình thái và kích thước.

NST đơn chỉ gồm 1 sợi ADN kép(2 mạch)
NST kép gồm 2 crômatit giống nhau và đính ở tâm động. NST kép hình thành do NST đơn tự nhân đôi.
Cặp NST tương đồng gồm 2 NST giống nhau về hình dạng, cấu trúc và trật tự gen trên NST. 1 NST có nguồn gốc từ giao tử của bố, 1 NST có nguồn gốc từ giao tử của mẹ.

Cặp NST tương đồng đơn sau nhân đôi tạo thành cặp tương đồng kép.
Trên NST kép có 2 crômatit giống hệt nhau.


Các câu hỏi liên quan