Nhận xét gì về hành động của Kiều Công Tiễn?

em có nhận xét gì về hành động của Kiều Công Tiễn?

user-avatar

KIỀU CÔNG TIỄN là 1 kẻ phản nước và tham lam chỉ vì ham muốn có quyền chức mà giết chết DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ-chủ cũ của mk

Hắn ham sống sợ chết đành phải sang nhờ nhà NAM HÁN cứu giúp rồi để chúng xâm lược và cuối cùng KIỀU CÔNG TIỄN đã có kết cục thảm hại khi bị NGÔ QUYỀN bắt giết ở ĐẠI LA

bn ICHIKO-CHAN tick mk vs nhé


user-avatar

Cõng rắn về cắn gà nhà, hèn nhát và tham lam.


user-avatar

Kiều Công Tiễn là 1 kẻ tham lam chỉ vì ham chức vua mà phản nc giết chết Dương Đình Nghệ là vua cũ

- Khi giết Dương đình Nghệ, nghe tin Ngô Quyền kéo quân ra bắc liền cầu cứu nhà Nam Hán và bị Ngô quyền giết chết ở thành Đại La

nxét : hành động vô cùng thâm độc và nhục nhã khi cầu cứu nhà Nam Hán là kẻ thù của mkCác câu hỏi liên quan