1 quả bóng bay khối lượng 500g với vận tốc 20m/s

Các câu hỏi liên quan