câu2 hòa tan hoàn toàn 1 lượng fe vào 200 ml dd H2SO4 LOÃNG LẤY DƯ thu được 2,24 l khí H2 ở đktc và dd A tác dung vs dd BaCL2 dư thu được 4,46 g kết tủa trắng BaSO4 a.viết p trình phản ứng sảy ra. b.tính nồng độ mol lít ( Cm) của dd h2so4 cần dùng ban đầu.

giúp mik với

 

Các câu hỏi liên quan