cho em hỏi tại soa cây phượng lại khép lá vào ban đêm còn ban ngày lại xòe lá.

 

Các câu hỏi liên quan