Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp vs tụ điện. điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây có giá trị bằn điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện. dòng điện tức thời trong mạch chậm pha pi/4 so vói điện á tức thời giữa 2 đầu cuộn dây. hệ số công suất của mạch?

Các câu hỏi liên quan