Ôn tập tiết 8/ trang 100: Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua. (Đừng chép mạng với ạ).