Tại sao chúng ta phải bảo vệ biển và đại dương?

Tại sao chúng ta phải bảo vệ biển và đại dương zậy???

user-avatar

chúng ta phải bảo vệ biển và đại dương vì nó mang lại cho chúng ta rất nhiều ích lợi:cung cấp nước,cung cấp các loại thủy sản vô cùng phong phú,là nơi ở của bao nhiêu loài động vật sống dưới nước,nước biển giúp con người sản xuất ra muối ăn,...Vì vậy tât cả chúng ta phải cùng chung tay bảo vệ ,có các biện pháp khắc phục sự cố gây ô nhiễm biển và đại dương


Các câu hỏi liên quan