Tại sao dân cư châu Á tập trung đông ở đồng bằng, ven biển

Giải thích tại sao dân cư Châu Á tập trung đông ở đồng bằng, ven biển. Ai biết giúp duy với sáng mai thi rồi.

user-avatar

Dân cư Châu Á tập trung đông ở đồng bằng, ven biển vì có:

- Huyết mạch giao thông quan trọng.

- Nguồn tài nguyên biển dồi dào phong phú.

- Vùng có khí hậu tốt, thoải mái.

- Nhiều tiềm năng phát triển được du lịch và thương mại


Các câu hỏi liên quan