Tại sao thằn lằn thích phơi nắng

Noãn hoàng là gì?

Vì sao khi luộc trứng thằn lằn khó đóng tụ?

Tại sao thằn lằn thích phơi nắng?

user-avatar

Tại sao thằn lằn thích phơi nắng?

Thằn lằn là loài động vật biến nhiệt (máu lạnh), nhiệt độ của cơ thể sẽ tùy thuộc nhiệt độ môi trường. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp (đêm xuống), thân nhiệt nó sẽ bị giảm khiến hoạt động trao đổi chất bị suy yếu, nếu ko tìm cách tăng nhiệt độ trở lại thì nó sẽ chết

Vì sao khi luộc trứng thằn lằn khó đóng tụ?


Các câu hỏi liên quan