Tế bào B đã chống lại các kháng nguyên bằng cách nào

Tế bào t đập đá phá hủy các tế bào nhiễm vi khuẩn virus bằng cách nào

user-avatar

1 - Tế bào B đã chống lại các kháng nguyên bằng cách tiết ra các kháng thể, rồi các kháng thể sẽ gây kết dính các kháng nguyên

2 - Tế bào T đã tiếp nhận, tiếp xúc với chúng, tiết ra các protein đặc hiệu làm tan màng tế bào nhiễm và tế bào nhiễm bị phá hủy.