Vì sao chim chỉ đẻ từng quả mỗi ngày

Vì sao loài chim chỉ đẻ từng quả mỗi ngày mà không đẻ cùng 1 lứa ?

user-avatar

Vì chim đẻ từng quả mỗi ngày là một thích nghi cao với đời sống bay lượn. Sự bay lượn kiếm mồi khiến cơ thể không thể chịu đựng được sức nặng của cả buồng trứng cùng lớn một lúc như bò sát để rồi đẻ cả buồng trứng trong một lúc như vậy


Các câu hỏi liên quan