Vì sao động vật hằng nhiệt không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường

1)Hãy chững minh động vật hằng nhiệt không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường?

2)Kể tên những động vật hằng nhiệt mà em biết?

GIÚP MÌNH VS NHA!!! THANK YOU!!!

user-avatar

- Sở dĩ ĐV hằng nhiệt có khả năng duy trì thân nhiệt là nó đã bỏ ra 1 lượng năng lượng khá lớn để vận hành các hệ thống có chức năng như 1 máy điều hòa (bạn biết điều hòa ngốn điện thế nào rồi đấy), đổi lại thân nhiệt luôn được duy trì ở giá trị tối ưu để các quá trình trong cơ thể diễn ra thuận lợi. VD: trời nóng thì toát mồ hôi, trời lạnh thì run (run để cơ hoạt động >sinh nhiệt), ...

-vd về động vật hằng nhiệt: chim bồ câu, chó, trâu, gấu,...


Các câu hỏi liên quan