Thông tin khóa học
Tuyệt Kĩ Casio Lớp 12 Cơ Bản
tuyet-ki-casio-lop-12-co-ban
Miễn phí

Tuyệt Kĩ Casio Lớp 12 Cơ Bản

(14)
Toán
1056 đăng ký
Tin tức
Chi tiết khóa học
Chương 1: Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Bài giảng 1: Kĩ thuật giải nhanh Sự Biến Thiên
10,000 xu
Bài giảng 2: Casio cực trị
10,000 xu
Bài giảng 3: Casio giải nhanh Max - Min
10,000 xu
Bài giảng 4: Casio tìm nhanh Tiệm Cận
10,000 xu
Bài giảng 5: Casio giải nhanh tương giao hàm số
10,000 xu
Chương 2: Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit
Bài giảng 6: Hàm số Mũ - Logarit
10,000 xu
Bài giảng 7: Tính toán, biểu diễn Mũ Logarit
10,000 xu
Bài giảng 8: Phương Trình - Bất Phương Trình Mũ Logarit
10,000 xu
Chương 3: Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng
Bài giảng 9: Casio giải nhanh Nguyên Hàm
10,000 xu
Bài giảng 10: Casio Tích Phân
10,000 xu
Bài giảng 11: Luyện tập Casio Nguyên Hàm Tích Phân Hay và Khó
10,000 xu
Chương 4: Chương 4: Số Phức
Bài giảng 12: Số Phức Cơ Bản
20,000 xu
Bài giảng 13: Casio Số Phức Cơ Bản
10,000 xu
Bài giảng 14: Phương Trình Số Phức
5,000 xu
Bài giảng 15: Tuyệt Kĩ Casio Newton - Raphson giải nhanh mọi phương trình số phức
5,000 xu
Chương 5: Tổng Ôn Kiến Thức 12
Bài giảng 16: Ôn tập Casio Lớp 12
20,000 xu

Khóa học hướng dẫn Casio theo các chuyên đề lớp 12 bám sát vào nội dung thi THPT Quốc Gia 2018 

Khóa học hướng dẫn sử dụng các kĩ thuật Casio cơ bản lớp 12 cho các bạn mục tiêu điểm toán từ 5-8 điểm, khóa học cung cấp đầy đủ kĩ năng Casio Hàm Số, Mũ-Logarit, Nguyên Hàm - Tích Phân, Số Phức , Oxyz  ngoài ra còn có các dạng toán Hình Học Không Gian cơ bản. Khóa học được trình bày theo từng chuyên đề rất dễ học.

*Video minh họa : 

*Nhận xét của học sinh các khóa trước

 

 

 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook