Avatar

Nguyễn Văn Kha

10   |  0 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

phuongcuto0905

Facebook

Trường học

THPT Đình Diệu

Hoạt động gần đây của Nguyễn Văn Kha