Avatar

Đồng Xuân Phú

104106   |  890 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Đề thi 40 câu, chỉ sai 1 câu còn lại xém đúng

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

PhuDX

Facebook

facebook.com 121212

Trường học

THPT Lục Nam

Hoạt động gần đây của Đồng Xuân Phú