Avatar

Cường Kaka

102   |  0 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Đề thi 40 câu, chỉ sai 1 câu còn lại xém đúng

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

cuongkk

Facebook

facebook.com

Trường học

tự do

Hoạt động gần đây của Cường Kaka