Avatar

Funny Game

30   |  0 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Đề thi 40 câu, chỉ sai 1 câu còn lại xém đúng

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

bacdodinh15072k

Facebook

facebook.com

Trường học

thpt yên định 1

Hoạt động gần đây của Funny Game