Trang cá nhân của linhxu284
Avatar

Hạ Linh Đào

121   |  0 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Đề thi 40 câu, chỉ sai 1 câu còn lại xém đúng

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

linhxu284

Facebook

facebook.com

Trường học

THPT Chu Văn An

Hoạt động gần đây của Hạ Linh Đào