Avatar

Như Trần

158   |  0 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Đề thi 40 câu, chỉ sai 1 câu còn lại xém đúng

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

crazy753159

Facebook

facebook.com

Trường học

Thpt Phước Vĩnh

Hoạt động gần đây của Như Trần