Avatar

Nguyễn Trung Kiên

50   |  0 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

nguyentrungkienlqd

Facebook

Trường học

THPT Kim Liên

Hoạt động gần đây của Nguyễn Trung Kiên