Avatar

Thanh Sơn Ngô

50   |  0 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

sonrazer06

Facebook

Trường học

THPT Nguyễn Công Trứ

Hoạt động gần đây của Thanh Sơn Ngô