Avatar

Nguyễn Minh Trí

53   |  0 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

nguyentri27102002

Facebook

Trường học

THPT Nguyễn Huệ

Hoạt động gần đây của Nguyễn Minh Trí