Avatar

Nguyễn Ngọc Kiên

53   |  0 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

nguyenngockien2002

Facebook

Trường học

THPT Thái Phiên

Hoạt động gần đây của Nguyễn Ngọc Kiên