“-... (1)-... là quá trình -(2)- các hợp chất hữa cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng -(3)- cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể”.

(1), (2) và (3) lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook