1 tế bào sinh dưỡng nguyên phân 3 lần liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 322 NST đơn.

Xác định bộ NST lưỡng bội của loài? Và cho biết đó là loài nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook