\(100g\) chì được truyền nhiệt lượng \(260J\) thì tăng nhiệt độ từ \({15^0}C\) lên đến \({35^0}C\). Nhiệt dung riêng của chì có giá trị là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook