Xác định loại trạng ngữ trong câu sau?

"Vì nóng nảy, Long đã làm mẹ rất phiền lòng"

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook