Xác định vị trí điểm $E$ trên $OD$ để hình thang $ODFA$ là hình bình hành.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook