Axit sunfuhiđric tác dụng với dung dịch bazơ KOH tạo 2 muối nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook