Axit nào sau đây không phải là axit tạo ra chất béo?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook