Ánh sáng kích thích có màu lam thì ánh sáng phát quang không thể có màu nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook