Anh trai bạn X nhận được giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ X đều vô cùng lo lắng, sợ con trai phải chịu khổ nên định nhờ người tìm cách để anh được miễn nhập ngũ. Theo em, X nên làm gì để góp phần thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook